xlogdansk.pl

Twój ulubiony blog ogólnotematyczny

Jako osoba fizyczna nieczęsto będziemy mieli okazję zetknąć się z operatem wodnoprawnym, częściej mają z nim do czynienia firmy oraz samorządy. Ze względu na rzadką styczność z tym dokumentem nasza wiedza o nim jest nikła i kiedy już zdarzy się potrzeba jego uzyskania pierwsze pytania, jakie przychodzą do głowy brzmią: czym jest i jak uzyskać operat wodnoprawny?

Operaty wodnoprawne – co to jest?

Operat wodnoprawny to dokument, który należy zdobyć, gdy ubiegamy się o pozwolenie wodnoprawne. Z takim pozwoleniem możemy się zetknąć m.in. wtedy, gdy będziemy chcieli zainstalować pompę ciepła lub zbudować staw przekraczający 5000 m2 oraz 3 m głębokości. Operat stanowi niezbędny załącznik do wydania takiego pozwolenia. Dokument ma na celu przedstawienie i uzasadnienia potrzeb wodnych podmiotu, który ubiega się o pozwolenie. Składa się z części opisowej oraz graficznej, w których przedstawiona jest całościowa i precyzyjna analiza prawna, techniczna oraz środowiskowa. Operat należy sporządzić w wersji pisemnej oraz na nośniku elektronicznym w formacie pliku tekstowego (część opisowa) oraz pliku PDF (część graficzna).

Jak uzyskać operat wodnoprawny?

Uzyskanie operatu wymaga zwrócenia się do specjalistów, którzy zajmą się jego przygotowaniem. Istnieje wiele firm zajmujących się tego rodzaju usługami, operaty wodnoprawne w ekolog.pl można uzyskać kontaktując się z firmą za pośrednictwem strony internetowej, profesjonalna kadra zajmie się przygotowaniem dokumentu dostosowanego do naszych potrzeb. Odpowiedź na pytanie czym jest operat wodny to w zasadzie wstęp do uzyskania dokumentu. Istnieje łącznie pięć rodzajów operatu, dotyczą one:

  • pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód
  • pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych
  • pozwolenia wodnoprawnego na rolnicze wykorzystanie ścieków
  • pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych lub wód publicznych
  • pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzanie prac budowlanych związanych z gruntem na nieruchomości powyżej 3500 m², które wpływają na retencje

Zwrócenie się do doświadczonej firmy zajmującej się przygotowywaniem operatów wodnoprawnych pozwala sporządzić odpowiedni dokument zawierający szczegółową analizę zagadnień prawnych, technicznych i środowiskowych, która będzie niezbędna do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Usługi przygotowania operatu wodnoprawnego

Pomoc specjalistów w zakresie przygotowania operatu jest praktycznie nieodzowna. Operat wodnoprawny w ekolog.pl przygotuje zespół doświadczonych pracowników posiadających wieloletni staż w tej dziedzinie. Dzięki współpracy z firmą ekolog.pl klient dowie się w szczegółach jak uzyskać operat wodnoprawny i czego do jego zdobycia będzie potrzebował, a następnie pracownicy przeprowadzą niezbędne ekspertyzy i przygotują dokument, który będzie można dołączyć do wniosku o pozwolenie wodnoprawne. 

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest w znacznej mierze uzależnione od dobrze przygotowanego operatu, dlatego pomoc ekspertów w tym procesie stanowi nieocenioną pomoc. Cena takiej usługi uzależniona będzie od stopnia szczegółowości i liczby potrzebnych operatów, jednak warto zdać się na osoby posiadające doświadczenie w branży. Proces powstania dokumentów jest złożony i wymaga czasu, a niezbędne działania w jego ramach wymagają zaangażowania osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, w zamian jednak dostaniemy dokument, który umożliwi nam uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, które stanowić będzie istotny krok na drodze do rozpoczęcia inwestycji.

Oczywiście żadne prawo nie zabrania samodzielnego przygotowania operatu wodnoprawnego. Jeśli jednak nie posiadamy eksperckiej wiedzy, wymagającej znajomości kilku diametralnie odrębnych dziedzin, to nie należy spodziewać się, by nasza samodzielna praca przyniosła efekt w postaci uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zwrócenie się do specjalistów daje gwarancję pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku, dlatego zdecydowanie lepszym pomysłem niż samodzielne próby jest zdanie się na wiedzę i doświadczenie zespołu wykwalifikowanych pracowników, którzy zajmą się przygotowaniem niezbędnego dokumentu.