Edukacja włączająca

Oferta dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

W X Liceum Ogólnokształcącym pragniemy realizować idee edukacji włączającej. Nasza kadra pedagogiczna posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W związku z tym zapraszamy kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Korzystając z pomocy naszych specjalistów - nauczycieli wspomagających (zgodnie z rozporządzeniem z dn. 24 lipca 2015r., § 7 pkt 2) uczniowie przygotują się do kontynuowania nauki w szkołach wyższych. W każdej klasie naszej szkoły zapewniamy realizację zindywidualizowanego procesu uczenia się dostosowanego do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz zainteresowań.
kwestionariusz rekrutacyjny

Komentarze