Klasa politechniczna

„Miej odwagę posługiwać się własną mądrością” ~ Horacy

ROZSZERZENIA
matematyka: 22 godziny
fizyka: 12 godzin

DRUGI JĘZYK OBCY
hiszpański lub niemiecki: 6 godzin

UZUPEŁNIENIA
informatyka – programowanie: 3 godziny - zajęcia dodatkowo płatne, realizowane przy współpracy z Politechniką Gdańską

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE
język polski
język obcy nowożytny z wyższą oceną
matematyka
fizyka

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI I INSTYTUCJAMI
oddział prowadzony przy współpracy z Politechniką Gdańską
dodatkowe zajęcia na Wydziale ETI (odpłatne)

KONTYNUACJA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH
W TYM NA KIERUNKACH PROWADZONYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM

Politechniki
kierunki: inżynieria materiałowa, fizyka techniczna, matematyka, budownictwo, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, mechatronika, architektura - w tym kierunki prowadzone w języku angielskim
Uniwersytety
kierunki: matematyka, fizyka, bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
Akademia Morska
kierunki: nawigacja, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, technologie kosmiczne i satelitarne
Akademia Marynarki Wojennej
kierunki: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, mechatronika


Obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych

Komentarze