Klasa lingwistyczno-prawna

„Ignorantia iuris (et lingua) nocet!” ~ Prawo Rzymskie

ROZSZERZENIA
historia: 11 godzin
język polski: 20 godzin

DRUGI JĘZYK OBCY
hiszpański lub niemiecki: 12 godzin

UZUPEŁNIENIA
kancelaria prawna: 3 godziny realizowane przy współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE
język polski
język obcy nowożytny z wyższą oceną
matematyka
historia

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI I INSTYTUCJAMI
Uniwersytet Gdański
Okręgowa Izba Radców Prawnych
wymiany międzynarodowe: UK, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Finlandia i inne

KONTYNUACJA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH
TYM NA KIERUNKACH PROWADZONYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM
Uniwersytety
kierunki: filologie obce, prawo i administracja, translatoryka, lingwistyka stosowana, European Business Administration, kryminologia, administracja, dyplomacja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, socjologia, politologia
Politechniki
kierunki: europeistyka, analityka gospodarcza, zarządzanie
Akademia Marynarki Wojennej
kierunki: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe


Obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych

Komentarze