Klasa biznesowa

„Człowiek ma w życiu albo wymówki albo wyniki” ~ Henry Ford

ROZSZERZENIA
matematyka: 20 godzin
geografia: 11 godzin

DRUGI JĘZYK OBCY
hiszpański lub niemiecki: 6 godzin

UZUPEŁNIENIA
inkubator przedsiębiorczości: 6 godzin

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE
język polski
język obcy nowożytny z wyższą oceną
matematyka
geografia

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI I INSTYTUCJAMI
Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER
uczelnie i firmy

KONTYNUACJA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH
W TYM NA KIERUNKACH PROWADZONYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM
Uniwersytety
kierunki: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, stosunki międzynarodowe, finanse i rachunkowość, matematyka, zarządzanie, informatyka i ekonometria, geografia, podatki i doradztwo podatkowe, gospodarka przestrzenna, oceanografia, politologia, European Business Administration
Politechniki
kierunki: ekonomia, zarządzanie, matematyka, informatyka i ekonometria, gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, transport, europeistyka
Akademie wychowania fizycznego i sportu
kierunki: turystyka i rekreacja


Obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych

Komentarze