Klasa biomedyczna

„Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć” ~ Maria Skłodowska-Curie

ROZSZERZENIA
biologia: 13 godzin
chemia: 12 godzin

DRUGI JĘZYK OBCY
hiszpański lub niemiecki: 6 godzin

UZUPEŁNIENIA
matematyka: 3 godziny

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE
język polski
język obcy nowożytny z wyższą oceną
matematyka
biologia lub chemia – z wyższą oceną

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI I INSTYTUCJAMI
Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Gdański
warsztaty i laboratoria

KONTYNUACJA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH
W TYM NA KIERUNKACH PROWADZONYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM

Uniwersytety medyczne
kierunki: kierunki: lekarski, farmacja, stomatologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, dietetyka, zdrowie publiczne
Uniwersytety
kierunki: biologia medyczna, chemia, biologia, ochrona środowiska, biotechnologia, weterynaria
Politechniki
kierunki: biotechnologia, chemia budowlana, inżynieria biomedyczna, inżynieria mechaniczno-medyczna, technologia chemiczna, inżynieria środowiskowa
Akademie wychowania fizycznego i sportu
kierunki: dietetyka, fizjoterapia


Obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych

Komentarze