Inauguracja roku akademickiego

2018/2019 na Uniwersytecie Gdańskim

W dniu 02.10.2018r klasa I D wraz z Panią Wicedyrektor, Anną Nieradko, wychowawczynią klasy-Panią Elżbietą Mateją oraz pedagogiem szkolnym - Panią Elżbietą Miksą -uczestniczyła , na zaproszenie Dziekana i Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, w Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019. Uczniowie wysłuchali przemówienia inauguracyjnego Rektora UG, byli świadkami uroczystej promocji doktorskich i immatrykulacji studentów. Pan dr hab. Zbigniew Treppa ,wygłosił ciekawy wykład inauguracyjny pt.” Przełamując stereotypy w fotografii”. Uroczystość uświetnił koncert Akademickiego Chóru UG.

Elżbieta Mateja

Zaproszenie

Komentarze