Klasa lingwistyczno-prawna

„Ignorantia iuris (et lingua) nocet!” ~ Prawo Rzymskie

ROZSZERZENIA
drugi język obcy (hiszpański lub niemiecki): min. 360 godzin w cyklu trzyletnim
historia: min. 300 godzin w cyklu trzyletnim
język polski: min. 600 godzin w cyklu trzyletnim

DRUGI JĘZYK OBCY
hiszpański lub niemiecki

UZUPEŁNIENIA
kancelaria prawna – autorski program nauczania podstaw prawa: min. 100 godzin w cyklu trzyletnim

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE
język polski
język angielski
matematyka
historia

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI I INSTYTUCJAMI
Uniwersytet Gdański
Okręgowa Izba Radców Prawnych
wymiany międzynarodowe: UK, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Finlandia i inne

KONTYNUACJA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH
TYM NA KIERUNKACH PROWADZONYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM
Uniwersytety
kierunki: filologie obce, prawo i administracja, translatoryka, lingwistyka stosowana, European Business Administration, kryminologia, administracja, dyplomacja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, socjologia, politologia
Politechniki
kierunki: europeistyka, analityka gospodarcza, zarządzanie
Akademia Marynarki Wojennej
kierunki: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe


Obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych

Komentarze