Klasa biznesowa

„Człowiek ma w życiu albo wymówki albo wyniki” ~ Henry Ford

ROZSZERZENIA
matematyka: min. 600 godzin w cyklu trzyletnim
geografia: min. 330 godzin w cyklu trzyletnim

DRUGI JĘZYK OBCY
hiszpański lub niemiecki

UZUPEŁNIENIA
inkubator przedsiębiorczości: min. 100 godzin w cyklu trzyletnim

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE
język polski
język angielski
matematyka
geografia

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI I INSTYTUCJAMI
Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER
uczelnie i firmy

KONTYNUACJA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH
W TYM NA KIERUNKACH PROWADZONYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM
Uniwersytety
kierunki: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, stosunki międzynarodowe, finanse i rachunkowość, matematyka, zarządzanie, informatyka i ekonometria, geografia, podatki i doradztwo podatkowe, gospodarka przestrzenna, oceanografia, politologia, European Business Administration
Politechniki
kierunki: ekonomia, zarządzanie, matematyka, informatyka i ekonometria, gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, transport, europeistyka
Akademie wychowania fizycznego i sportu
kierunki: turystyka i rekreacja


Obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych

Komentarze