Klasa biomedyczna

„Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć” ~ Maria Skłodowska-Curie

ROZSZERZENIA
biologia: min. 390 godzin w cyklu trzyletnim
chemia: min. 360 godzin w cyklu trzyletnim

DRUGI JĘZYK OBCY
hiszpański lub niemiecki

UZUPEŁNIENIA
matematyka: dodatkowo min. 100 godzin w cyklu trzyletnim

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY REKRUTACYJNE
język polski
język angielski
matematyka
biologia

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI I INSTYTUCJAMI
Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Gdański
warsztaty i laboratoria

KONTYNUACJA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH
W TYM NA KIERUNKACH PROWADZONYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM

Uniwersytety medyczne
kierunki: kierunki: lekarski, farmacja, stomatologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, dietetyka, zdrowie publiczne
Uniwersytety
kierunki: biologia medyczna, chemia, biologia, ochrona środowiska, biotechnologia, weterynaria
Politechniki
kierunki: biotechnologia, chemia budowlana, inżynieria biomedyczna, inżynieria mechaniczno-medyczna, technologia chemiczna, inżynieria środowiskowa
Akademie wychowania fizycznego i sportu
kierunki: dietetyka, fizjoterapia


Obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych

Komentarze