X Liceum Ogólnokształcące

z oddziałami gimnazjalnymi

Gimnazjum nr 25 po 13 latach nauczania dwujęzycznego przekształca się w X Liceum Ogólnokształcące:

 • Wszystkie oddziały dwujęzyczne z wiodącym językiem angielskiem
 • Indywidualne ścieżki edukacyjne
 • Doradca zawodowy i 12 tutorów
 • Szkolenie sportowe
 • Klasy tworzone we współpracy z uczelniami i instytucjami: politechniczna, biomedyczna, biznesowa, lingwistyczno-prawna

Filary kształcenia

Poniższe wartości stoją u podstaw nauki w naszej szkole.

Dwujęzyczność

Wykładowy język angielski na wybranych przedmiotach ogólnokształcących.

Demokracja

Kształtowanie samorządności i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Kreatywność

Stosowanie nowatorskich metod pracy i nieszablonowego podejścia do nauczania.

Wsparcie

Odkrywanie zasobów i wzmacnianie potencjału osoby w edukacji i samorozwoju.

Partnerstwo

Włączanie ucznia w proces kreowania własnej ścieżki edukacyjnej.

Otwartość

Nauka w otwartej przestrzeni oraz poszukiwanie nowych rozwiązań wspierania w edukacji i rozwoju.

szkoła z doświadczeniem

W roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum nr 25 wg Instytutu Badań Edukacyjnych zostało Szkołą Sukcesu.
W roku szkolnym 2016/2017 szkoła może poszczycić się:

 • I miejscem wśród gdańskich szkół publicznych pod względem liczby laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych (jak przed rokiem)
 • III miejscem w klasyfikacji wojewódzkiej na 82 gimnazja (przed rokiem - IV)
 • 172 zwycięzcami konkursów i zawodów (przed rokiem - 157)
 • 15 laureatami zwolnionymi z egzaminu gimnazjalnego (przed rokiem - 14)
 • 27 finalistami konkursów kuratoryjnych

Sukcesem szkoły jest również:

 • 121 uczniów, którzy zdali egzaminy językowe Cambridge English
 • 90 indywidualnych programów nauki
 • 190 stypendystów
 • poziom języka angielskiego wyższy niż matura rozszerzona (B2/C1)
 • wynik powyżej 90% uzyskany na egzaminie przez ponad 80% uczniów
 • grono uczniów, którzy są mistrzami Polski, Europy i świata oraz członkami kadry narodowej
 • 29 innowacji pedagogicznych
 • 20 projektów międzynarodowych

szkoła z przyszłością

X Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi:

 • język angielski w wymiarze 6 godzin na tydzień, w tym English in Science, English for IT, English in Law, and Business, English in Medical Practice
 • zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe
 • anglojęzyczne, międzynarodowe wymiany i projekty
 • przygotowanie do matury, również dwujęzycznej, studiów i rynku pracy
 • kompetencje językowe potrzebne na studiach anglojęzycznych na uczelniach polskich i zagranicznych oraz dwujęzycznym rynku pracy
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge English i IELTS
 • indywidualne: ścieżki edukacyjne, programy i toki nauki
 • kształcenie przedsiębiorczości, samodzielności i kreatywności

Wskazówki dotyczące dojazdu:

do PKP Wrzeszcz - PKM, SKM, autobusy: 110, 115, 116, 122, 126, 129, 136, 142, 149, 157, 162, 164, 199, 262, 264
do Galerii Bałtyckiej - tramwaje: 5, 6, 9, 11, 12; autobus 227
do przystanku Kilińskiego - autobusy: 124, 127
do przystanku Legionów - tramwaje: 2, 4, 8

Do końca pierwszego semestru 2017/2018

POZOSTAŁO